top of page
Original on Transparent.png

​Mua Hàng Trả Góp 

Không cần trả trước lên tới 20 triệu.

(Áp dụng toàn quốc).

Using a Smartphone

Bạn muốn cầm đồ phục vụ nhu cầu tài chính,
nhưng sợ:

Thủ tục lằng nhằng

Lãi suất siêu cắt cổ

Giải ngân chậm

Tài sản bị hư hỏng

"Nhanh chóng. Tiết kiệm. Hiệu quả."

Thiết bị an ninh bảo mật.
Phòng cháy chữa cháy đầy đủ.
Hạn chế rủi ro đối với tài sản.
Nguyên trạng khi về tay khách hàng.

Jewelry Antique

Cầm đồ trong 4 bước:

1. Đem tài sản đến cửa hàng.
2. Định giá trong vòng 5 phút.
3. Kí hợp đồng cầm cố.
4. Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tài Sản Cầm Cố

Image by Bagus Hernawan

Điện Thoại

Thời hạn: 10 ngày

Image by Daniel Korpai

Máy Tính Bảng

Thời hạn: 15 ngày

Image by Daniel Korpai

Apple Watch

Thời hạn: 15 ngày

Image by Tianyi Ma

Máy Tính

Thời hạn: 15 ngày

Image by Hanson Lu

Máy Ảnh

Thời hạn: 15 ngày