top of page
Redmi Note 8 - SP000210

Redmi Note 8 - SP000210

DUNG LƯỢNG: 64 GB | SỐ MÁY: 4,00 GB | SERIAL: 25419/39ZA26774
  • Trả trước:

    VND0
  • Trả góp 12 tháng:

    ₫280,000 / tháng
  • Trả góp 9 tháng:

    ₫503,250 / tháng
  • Trả góp 6 tháng:

2.500.000₫Price
bottom of page