top of page
Redmi Note 9 - SP000065

Redmi Note 9 - SP000065

DUNG LƯỢNG: 128 GB | SERIAL: 27922/20SX00942 | RAM: 4,00+2,00 GB
 • Trả trước:

  ₫ 0
 • Trả góp 12 tháng:

  280.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 9 tháng:

  350.000 ₫ / tháng
 • Trả góp 6 tháng:

  503.250 ₫ / tháng
2.500.000₫Price
bottom of page